Sikkerhed i Ørtoft klatrecenterSikkerhed i Ørtoft klatrecenter
Klubliv og klatring kræver hensyn. Hensyn til klubkammeraterne, til sig selv, til faciliteterne og det materiel der anvendes
- hvad enten det er ens eget eller andres. Klatring må kun ske efter aftale med en klatreinstruktør.

Navne og telefonnumre ses på opslagstavlen og på klubbens hjemmeside.
Faste åbningstider fremgår af opslag.

1. Klatringen må kun foregå med udstyr og materiel, der er i overensstemmelse med gældende standarder (UIAA-, CE-).
2. Al klatring skal foregå med klatresele.
3. Alle klatrere skal værne om klatrestedernes miljø.
4. Kun klatrere godkendt af klubben eller som har gennemført DKlaF begynderkursus må klatre uden
    følgeskab af en klatreinstruktør.
5. Medlemskort, kvittering el.lign. skal kunne fremvises til klatreinstruktørerne.
6. Som et element i forebyggelsen af ulykker er alle ansvarlige for at reglerne overholdes
    og at der gribes ind overfor brud på disse, jvf. Dansk Sportsklatreforbunds normer.
7. Tilsidesættelse af reglerne kan medføre bortvisning. Alvorlige eller gentagne brud på reglerne kan
    medføre karantæne eller eksklusion af Ørtoft klatrecenter.
8. I tilfælde af ulykke dækker klatrecenteres forsikring ikke ved regelbrud og uforsvarlig klatring.
9. Gæster modtages og serviceres af en klatreinstruktør.
10. Det er ikke tilladt at klatre efter indtagelse af alkohol, stoffer el. lign.

 
Ørtoftvej 101
9300 Sæby
Email: kontakt@oekc.dk